Hlukové studie

Monhart Akustik s.r.o. zpracovává hlukové studie, které zákazníkům slouží ke správnému vyhodnocení hlukové zátěže v různých místech a v různých situacích. Tyto dokumenty, odborně popisující okolnosti a příčiny potenciálních či již existujících stavů, umožňují zákazníkům následné rozhodování o optimalizaci přijímaných protihlukových opatření. Východiskem pro tuto analytickou činnost je kvalifikované měření hluku v různých situacích, využití špičkových měřících přístrojů a akreditovaných zkušebních postupů, viz II. Měření hluku. Hlukové studie zpracovává Monhart Akustik s.r.o. zejména na:

 • stroje a zařízení ve stádiu projektu
 • výrobní a jiné objekty dle požadavků hygienických předpisů

 

Stroje a zařízení ve stádiu projektu

S ohledem na narůstající péči o snižování hlukové zátěže pro obsluhy strojů, zpracovává Monhart Akustik s.r.o. hlukové studie pro výrobce strojů. Tato spolupráce začíná již ve fázi projektování a přípravy výroby nových modelů strojů. Hlavním smyslem spolupráce je:

 • minimalizaci vlivu hluku na budoucí obsluhy těchto strojů
 • zlepšování tržní pozice vyráběných strojů z důvodů nižší hlučnosti a tím i vyšší přidané hodnoty pro zákazníka
 • předcházení nebezpečí potenciálních budoucích nákladů z důvodu dodatečných úprav

 

Výrobní a jiné objekty dle požadavků hygienických předpisů

Tato oblast zpracování hlukových studií je zaměřena jak na připravované projekty výrobních objektů (Environmental Impact Assessment - EIA, Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), tak na existující výrobní objekty s instalovanými stroji a zařízením, které s ohledem na hygienické předpisy vyžadují určitá protihluková opatření. Smyslem zadávání studií tohoto typu je:

 • celkové hlukové charakteristiky připravovaných výrobních objektů
 • ochrana zdraví zaměstnanců v hlukově zatíženém pracovním prostředí
 • prodloužení životnosti a provozovatelnosti takovýchto výrobních objektů
 • optimalizace investičních aktivit v oblasti protihlukových opatření
 • ochrana obytné zástavby před nadměrným hlukem

 

Výsledek analytické činnosti při hlukových studiích

 • výsledkem analytické činnosti je komplexní hluková studie předkládaná klientovi

Hluková studie v okolí výrobního závodu

 

Obr- hlukove studieProduktový list hlukové studie

Stahujte v PDF souboru (700 kB)

 

 

 

Reference k hlukovým studiím:

 • Pfeifer Holz Trhanov
 • ATELIER SOUKUP s.r.o., Plzeň pro Stölzle Union
 • SEAP Rokycany s.r.o. pro Hutchinson
 • Dřevovýroba Herout spol. s r.o., Nepomuk
 • Město Klatovy
 • PROFI EMG s.r.o. pro TR Neratovice
 • Rodenstock CZ, Klatovy
 • Jatky Blovice
 • CENTRAL STICKS s.r.o., Libčany
 • HP Pelzer s.r.o. – hluková situace v halách P1, P2 a P3
 • Holz Schiller s.r.o. – vliv výrobní činnosti na okolní zástavbu
 • PROFI EMG s.r.o. – rozvodna Plzeň
 • SEAP Rokycany s.r.o. – vliv adiabatického chlazení na okolí
 • Město Kašperské Hory – vliv parkoviště na okolí
 • SÝKORA KOVO s.r.o. – vliv výrobních aktivit na okolí
 • Heberlein s.r.o. – vliv výrobních aktivit na okolí
 • STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu
 • TRIOSTAV spol. s r.o. – hluková studie obytné zóny Losiná
 • EGEM s.r.o. – transformovna Beroun, transformovna Mníšek
 • CGD spol. s r.o. – hluková studie průjezdného tryskacího zařízení ve firmě MOVO Plzeň
 • Lasselsberger, s.r.o. – hluková studie vlivu hluku emitovaného výrobním závodem zákazníka v Podbořanech na okolní obytnou zástavbu

 

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel