Diagnostické měření hluku velkých elektrických strojů

Monhart Akustik s.r.o. je autorem a realizátorem unikátní diagnostické metody velkých točivých a netočivých elektrických strojů v energetice. Tato metoda byla vyvinuta nejprve pro velké elektrické stroje točivé, generátory a motory, a později byla rozšířena na velké elektrické stroje netočivé, transformátory.

Podstatou metody je zjišťování změn mechanického stavu jádra magnetického obvodu strojů. Metoda vychází ze skutečnosti, že hluk elektrických strojů je kromě hluku ventilačního způsobován hlukem elektromagnetického a mechanického původu.

Příčinou elektromagnetického hluku je chvění kostry případně jiných částí stroje, např. vinutí, způsobené elektromagnetickými silami nebo magnetostrikcí magnetického obvodu stroje. Hluk mechanického původu je způsobován např. ložisky, nevyvážeností rotujících částí a podobně.

Diagnostický graf

Metoda sleduje změny frekvenčních spekter vyzařovaného hluku. Z těchto změn je pak možné na základě znalostí konstrukce diagnostikovaného stroje usuzovat na změny mechanického stavu magnetického jádra stroje.

Princip metody byl poprvé zveřejněn v rámci mezinárodní konference Diagnostika 99, pořádané Západočeskou univerzitou v Plzni. 

Výhody metody měření hluku velkých elektrických strojů

 • jednoduchá                                                             
 • velmi citlivá
 • levná
 • rychlá
 • lokalizuje oblast stroje, ve které dochází ke změnám oproti dřívějšímu měření

Nevýhody metody měření hluku velkých elektrických strojů

 • nutnost vždy stejného okolního prostředí stroje
 • neurčí přesně porouchanou součástku stroje

 

Obr velky el strojProduktový list měření hluku velkých elektrických strojů ke stažení

Stahujte v PDF souboru (700 KB)

 

 

 

Patent č. 306802 pro diagnostiku magnetického obvodu velkých elektrických strojů

Dne 10. 7. 2017 byl Monhart Akustik s.r.o. udělen patent č. 306802 (PDF cca 150 KB)  pro námi vyvinutou a s úspěchem používanou diagnostiku magnetického obvodu velkých elektrických strojů. Současně informujeme, že byla 10. 4. 2017 podána i evropská patentová přihláška
č. 17466006.8/EP17466006.

patentova listima titulni stranapatentová listina strana 2patentová listina 3

 

 

Reference k diagnostice velkých elektrických strojů

 • Doosan Škoda Power s.r.o. - diagnostické měření hluku generátoru - Dukovany
 • 1. SERVIS-ENERGO, s.r.o. – diagnostické měření hluku generátoru – Lipno, Chvaletice a Počerady
 • ELTODO, a.s. - transformátor v teplárně Michle
 • ETD Transformátory a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů – Lipno, Slovensko
 • ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. – diagnostické měření hluku generátoru před odstávkou - Počerady
 • OT Energy Services a.s. – diagnostické měření hluku generátoru – Mělník
 • Bohemia Müller s.r.o. – diagnostické měření hluku a frekvenční analýza v prostoru stání transformátorů – Ledvice
 • ETD Transformátory a.s. – diagnostické měření hluku reaktoru – Dalešice
 • Orgrez, a.s. – diagnostické měření hluku generátorů a transformátorů – Dalešice, Lipno, Slapy, Vrané nad Vltavou, Orlík, Štěchovice, Tisová, Mělník, Hněvkovice
 • Doosan Škoda Power s.r.o. – diagnostické měření hluku generátorů – Temelín
 • vodní elektrárny: Štěchovice, Slapy, Orlík, Kamýk nad Vltavou, Lipno, Dalešice, Dlouhé Stráně
 • tepelné elektrárny: Mělník, Tisová, Počerady, Tušimice, Prunéřov

 

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel