Měření hluku, prašnosti a vibrací

Hluk se stal neoddělitelnou součástí života člověka a to jak v jeho pracovní části, tak v části životního stylu. Vliv hluku na zdraví jedince je neoddiskutovatelnou skutečností a jeho zkoumání se stalo předmětem bádání odborníků v různých oblastech vědy a péče o zdraví občanů. Kvalifikované měření hluku v různých situacích při respektování příslušných ČSN je základem pro správné vyhodnocení existujících stavů a následně přijímaná optimální protihluková opatření.

Transformátor. u kterého se provádí měření hluku

Oblasti měření hluku

 • jednotlivé stroje a zařízení
 • strojní pracoviště
 • pracovní prostředí
 • stavby pro bydlení
 • stavby občanského vybavení
 • venkovní prostředí

 

Měřicí přístroje pro měření hluku

 • Zvukoměry Bruel&Kjaer – typ 2250-G4, 2250 L, 2260 a 2236
 • National Instruments
 • Dewetron SIRIUS

 

Akreditované zkušební postupy měření hluku

 • měření hluku v mimopracovním prostředí – ČSN ISO 1996, HEM-300-26.4.01-34065
 • měření hluku v pracovním prostředí – ČSN ISO 9612, HEM-300026.4.01-16344
 • měření hladiny akustického výkonu – ČSN ISO 3746, ČSN ISO 3744, ČSN EN 60076-10 mimo čl. 12
 • měření doby dozvuku – ČSN ISO 3382

 

Výsledek měření hluku

 • výsledkem měření je protokol o měření hluku předávaný klientovi
Reference
•    SEAP Rokycany s.r.o. – měření hluku u firmy Hutchinson s.r.o., Rokycany
•    ŠKODA ELECTRIC a.s. – měření hluku motorů
•    Borgers CS spol. s r.o. – měření hluku v pracovním prostředí výrobních hal

 

obr- měření hluku a prašnostiProduktový list návrhy úprav ke snížení hluku ke stažení

Stahujte v PDF souboru (800 kB)

 

 


Reference k měření hluku

 • SEAP Rokycany s.r.o. pro Hutchinson
 • JITONA a.s., závod Klatovy
 • OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň, Sušice
 • STALOX s.r.o., Domažlice
 • YAZAKI Wiring Technologies Czech s.r.o., Plzeň
 • Niromont s.r.o., Klatovy
 • ŠKODA ELECTRIC a.s., Plzeň
 • DDM Horažďovice
 • EKO MB s.r.o., Janovice n. Úslavou
 • Installtop spol. s r.o., Tábor
 • Rodenstock CZ, Klatovy
 • Pila Bolešiny s.r.o.
 • BCB obchodní s.r.o., Bernartice
 • MD Elektronik spol. s r.o., Chotěšov
 • Kovodružstvo v. d., Strážov
 • KUVAG, spol. s r.o., Nepomuk
 • Hauser CZ s.r.o., Vejprnice
 • TANY spol. s r.o., Nýrsko
 • Regina Obaly, Nepomuk
 • EMCING s.r.o. – měření hluku transformoven - Bezděčín I., Stvolínky
 • Obec Prádlo – dodávka a montáž tlumiče hluku ČOV
 • LYCKEBY AMYLEX  a.s. – měření hluku v pracovním prostředí
 • SEG s.r.o. – měření hluku a svářečských dýmů v pracovním prostředí
 • 1. Servis Energo, s.r.o – měření hluku během magnetizace – Lipno, Tisová, Kamýk, Chvaletice
 • ETD Transformátory a.s. – Měření hluku transformátorů – Dalešice, Rakousko, Slovensko, Pražská energetika
 • KS Europe s.r.o. – měření hluku transformátorů 
 • Exova s.r.o. – měření hluku v pracovním prostředí
 • Airpress s.r.o. – měření hluku a prachu v pracovním prostředí
 • Panský dvůr a.s. – měření hluku ve venkovním chráněném prostředí
 • Betonové stavby-Komíny s.r.o. – měření hluku a prachu v pracovním prostředí
 • Primagra a.s. – měření hluku v pracovním prostředí
 • AQUAŠUMAVA s.r.o. – měření vlivu hluku ČOV v okolním chráněném prostředí
 • Plzeňská energetika a.s. – měření hluku z provozu závodu v okolním chráněném prostředí
 • HP Pelzer s.r.o. – měření hluku v pracovním prostředí
 • Obec Prádlo – měření hluku z ČOV
 • ČEZ Distribuce, a.s. – transformovny Olomouc a Odry
 • EMCING s.r.o. – pro ČEPS a.s. – transformovna Bezděčín I.
 • Rodenstock CZ – měření hluku v pracovním prostředí
 • TRIOSTAV spol. s r.o. – měření hluku z dopravy
 • Obec Hradešice – měření hluku z bioplynové stanice
 • DOPLA PAP a.s. – měření hluku z provozu závodu – Sušice
 • Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí – Klatovy
 • Hasit Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. – měření hluku v pracovním prostředí lomu
 • Stölzle-Union s.r.o. – měření hluku emitovaného  závodem ve venkovních chráněných prostorech
 • Shape Corp. Czech Republic s.r.o. – měření hluku vybraných strojů
 • SEAP Rokycany s.r.o. – měření hluku u firmy Hutchinson s.r.o., Rokycany
 • ŠKODA ELECTRIC a.s. – měření hluku motorů
 • Borgers CS spol. s r.o. – měření hluku v pracovním prostředí výrobních hal

 

Měření prašnosti a vibrací 

Zajistíme také měření prašnosti a chemických škodlivin v pracovním prostředí dle vyhlášky
č. 361/2007 Sb. v platném znění

 

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel