Návrhy úprav na snížení hluku

Monhart Akustik s.r.o. se v rámci svých služeb nezabývá pouze diagnostikou, měřením hluku a teoretickými výpočty, ale na jejich základě může svým zákazníkům zpracovat a navrhnout i konkrétní opatření a řešení vycházející ze zkušeností a dlouhodobých poznatků firmy. Cílem návrhů je optimální poměr užitná hodnota x cena.

Účelem těchto návrhů je dosáhnout hladin hlukové zátěže požadovaných normami. Úpravy navrhuje pro pracovní a mimopracovní prostředí, prostředí obytné zástavby hlukově zatížené například silničním a železničním provozem, hlučným výrobním provozem, sportovišti, zábavními podniky aj. 

Oblasti návrhů na snížení hluku

V pracovním prostředí

 • jednotlivé stroje a zařízení
 • pracoviště obsluhy strojů a zařízení
 • celé výrobní haly
 • stanoviště velkých, točivých a netočivých strojů v energetice (kobky)
 • vzduchotechnika

 

V obytné zástavbě

 • silniční provoz
 • železniční provoz
 • hlučné výrobní provozy
 • vzduchotechnika
 • hlučné zábavní provozy
 • restaurační zařízení

 

Výsledek návrhu úprav na snížení hluku

Výsledkem návrhu úprav je komplexní zpráva spolu s protokoly o měření

 

obr- návrhy na snížení hlukuProduktový list návrhy úprav ke snížení hluku ke stažení

Stahujte v PDF souboru (980 kB)

 

 

 

Reference

 • Mertl s.r.o., Zbiroh pro ARC-Robotics s.r.o.
 • Mertl s.r.o., Zpiroh pro Pressl s.r.o.
 • Paltop s.r.o. – návrh akusticky pohltivého obkladu stropu v zámečnické dílně
 • Obecní úřad Štěnovice – návrh opatření na zlepšení akustické situace sálu
 • Less&Timber s.r.o. – návrhy odhlučnění pily Dlouhá Ves u Sušice

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel