Patent pro diagnostiku magnetického obvodu velkých elektrických strojů

Dovolujeme si našim váženým obchodním partnerům oznámit, že 10. 7 .2017 byl udělen patent č. 306802, pro námi vyvinutou a s úspěchem používanou diagnostiku magnetického obvodu velkých elektrických strojů. Současně informujeme, že byla 10. 4. 2017 podána i evropská patentová přihláška č. 17466006.8/EP17466006.

 

Nová posila týmu Monhart Akustik s.r.o.

 

Od 1. 7. 2015 posilujeme náš tým o nového spolupracovníka. Ing. Zdeněk Trdlička, tel. 702 174 661, Teslova 1202/3 na Borských polích, je tu pro Vás pro celou oblast aktivit firmy, zejména pro měření hluku jak v pracovním, tak venkovním prostředí.

 

Nová kancelář firmy v Plzni

Vážení obchodní přátelé, 

s potěšením si Vás dovolujeme informovat o tom, že k 1. 10. 2014 naše společnost, Monhart Akustik s.r.o., otevřela svoji kancelář v Plzni na adrese Teslova 1202/3, PSČ 301 00. Pro tento krok jsme se rozhodli proto, abychom mohli Vám, našim váženým obchodním partnerům, poskytnout lepší dostupnost námi poskytovaných služeb a moderní, plně vybavené zázemí pro společná jednání.

Naše společnost, akreditovaná laboratoř, působící na našem trhu od roku 1994 zejména v oblastech:

  • diagnostická měření velkých točivých i netočivých elektrických strojů,
  • měření hluku na pracovištích, strojů, v nejbližší okolní zástavbě atd.,
  • vypracování hlukových studií a
  • zpracování a provedení návrhů protihlukových opatření,

bude v souladu se svoji dlouhodobou strategií i nadále rozvíjet poskytování kvalitních a nezávislých služeb v oblasti akustiky, viz www.monhart-akustik.cz., podporovaných vysokou kvalitou jak měřicí techniky, tak odbornosti.

Najdete nás na Borských polích v budově Vědeckotechnického parku Plzeň, a.s.

S pozdravem

Ing. Daniela Monhartová, MBA
Jednatelka společnosti  

 
 

Prezentace využití akusticky pohltivých tvárnic BS-Akustik Z

Informace o betonových akusticky pohltivých stavebních prvcích BS-Akustik, včetně grafů akustické pohltivosti, vzduchové neprůzvučnosti a fotografií konkrétních protihlukových úprav.

Prezentace byla přednesena na Mezilaboratorní srovnávací zkoušce akustických laboratoří v hotelu Clarion v Českých Budějovicích v září 2014.

Prezentace ke stažení (soubor PowerPoint, 3,5 MB)

 

 

První akusticky pohltivá stěna složená z akusticky pohltivých panelů - trafostanice Čebín

Protihlukové stěny za a před T 401, T 402 a T 403

Akusticky pohltivá stěna z akusticky pohltivých panelů - trafostanice Čebín

Akusticky pohltivá stěna z akusticky pohltivých panelů - trafostanice ČebínAkusticky pohltivá stěna z akusticky pohltivých panelů - trafostanice Čebín

Akusticky pohltivá stěna z akusticky pohltivých panelů - trafostanice Čebín

 

 

Monhart Akustik - 20 let na trhu 

Vážení přátelé, v letošním roce oslavujeme 20leté výročí působení naší firmy na trhu. Od založení firmy jsme postupně rozšiřovali nabídku našich služeb až do současného stavu.

Timeline působení značky Monhart Akustik na trhu během uplnulých 20let

Bez spolupráce s Vámi, našimi váženými obchodními partnery, bychom nedokázali rozvíjet naši odbornost a zkušenosti, které jsou základními pilíři dalšího směrování naší společnosti.

Za dosavadní spolupráci Vám upřímně děkujeme. Rádi bychom vás současně ujistili, že naším primárním cílem je a bude Vaše spokojenost s našimi službami.

Ve Švihově 1. 4. 2014

Ing. Daniela Monhartová, MBA
jednatelka

 

 

 

NOVINKA -  akusticky pohltivý prvek BS Akustik 300

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že jsme ve spolupráci se společností BETONOVÉ STAVBY-GROUP s.r.o. a Západočeskou univerzitou v Plzni úspěšně uzavřeli 1. etapu vývoje a testování akusticky pohltivých prvků v oblasti nízkých frekvencí. K již zavedeným prvkům BS Akustik 100 a BS Akustik 200 přibyl prvek třetí pod označením BS Akustik 300. Podrobné akustické parametry.

Tyto akustické prvky lze použít buď jednotlivě, nebo ve formě panelů. Stěny nebo panely se skládají tak, aby činitel akustické pohltivosti měl s ohledem na frekvenční spektrum dopadajícího hluku co největší velikost. Akustické prvky jsou určeny zejména pro použití v energetických a průmyslových provozech, rozvodnách, dopravních stavbách i stavbách občanské vybavenosti jako protihlukové stěny, stavby, kobky atd.

Věříme, že dokompletováním této řady akustických prvků a jejich uvedením na trh rozšiřujeme i doplňujeme možnosti řešení, která naše organizace nabízí k naplňování potřeb a představ investorů.

Ve Švihově 1. 12. 2013

 

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel

Vítkovice a.s. – odlhučnění plynojemu, využití akustických pohltivých tvárnic - fotografie