Úspěšná akreditace firmy a nové služby

Vážení obchodní přátelé, s potěšením Vás chci informovat o tom, že naše společnost úspěšně absolvovala akreditační řízení na dalších pět let. Je to potvrzením solidní pozice společnosti na trhu služeb v oblasti akustiky.

Na základě přání našich klientů jsme rozšířili nabídku akreditovaných služeb o měření prašnosti a chemických škodlivin. Náš strategický záměr, rozšiřovat portfolio nabízených služeb budeme postupně naplňovat i v příštím roce, roce 25. výročí založení naší firmy.
Ing. Daniela Monhartová, MBA,  jednatelka

 

Monhart Akustik s.r.o. patronem mezinárodní konference

Ve dnech 4. - 7.  9. 2018 proběhla na ZČU v Plzni Fakultě elektrotechnické mezinárodní konference Diagnostika´18 za účasti představitelů více než dvaceti zemí. Jedním z jejích patronů byla i naše společnost.

Přednáška na téma Diagnostické měření hluku velkých elektrických strojů se setkala s příznivou odezvou, která potvrzuje, že tato, naší společností vyvinutá a patentovaná metoda diagnostiky, má pro koncové uživatele velmi zajímavou přidanou hodnotu, což se promítá v nárůstu počtu spokojených zákazníků.

 

Diagnostika magnetického obvodu na mezinárodních konferencích

Po několika českých a slovenských konferencích s mezinárodní účastí (DEZ2017, Profess 2018), na kterých byla prezentována patentovaná "Diagnostika magnetického obvodu velkých electrických strojů" byla uvedena přednáška i na evropské konferenci akustiků Euronoise 2018.

Po vřelém přijetí této metody na vědeckém poli se rozehrává nová kapitola spolupráce společnost Monhart Akustik s.r.o. s evropskými a nadnárodními firmami. V blízké budoucnosti bude metoda prezentována na dalších významných sympoziích jako například Diagnostika 2018.

 

Patent pro diagnostiku magnetického obvodu velkých elektrických strojů

Dovolujeme si našim váženým obchodním partnerům oznámit, že 10. 7 .2017 byl udělen patent č. 306802, pro námi vyvinutou a s úspěchem používanou diagnostiku magnetického obvodu velkých elektrických strojů. Současně informujeme, že byla 10. 4. 2017 podána i evropská patentová přihláška č. 17466006.8/EP17466006.

 

Nová posila týmu Monhart Akustik s.r.o.

 

Od 1. 7. 2015 posilujeme náš tým o nového spolupracovníka. Ing. Zdeněk Trdlička, tel. 702 174 661, Teslova 1202/3 na Borských polích, je tu pro Vás pro celou oblast aktivit firmy, zejména pro měření hluku jak v pracovním, tak venkovním prostředí.

 

Nová kancelář firmy v Plzni

Vážení obchodní přátelé, 

s potěšením si Vás dovolujeme informovat o tom, že k 1. 10. 2014 naše společnost, Monhart Akustik s.r.o., otevřela svoji kancelář v Plzni na adrese Teslova 1202/3, PSČ 301 00. Pro tento krok jsme se rozhodli proto, abychom mohli Vám, našim váženým obchodním partnerům, poskytnout lepší dostupnost námi poskytovaných služeb a moderní, plně vybavené zázemí pro společná jednání.

Naše společnost, akreditovaná laboratoř, působící na našem trhu od roku 1994 zejména v oblastech:

  • diagnostická měření velkých točivých i netočivých elektrických strojů,
  • měření hluku na pracovištích, strojů, v nejbližší okolní zástavbě atd.,
  • vypracování hlukových studií a
  • zpracování a provedení návrhů protihlukových opatření,

bude v souladu se svoji dlouhodobou strategií i nadále rozvíjet poskytování kvalitních a nezávislých služeb v oblasti akustiky, viz www.monhart-akustik.cz., podporovaných vysokou kvalitou jak měřicí techniky, tak odbornosti.

Najdete nás na Borských polích v budově Vědeckotechnického parku Plzeň, a.s.

S pozdravem

Ing. Daniela Monhartová, MBA
Jednatelka společnosti  

 
 

 

Monhart Akustik - 20 let na trhu 

 

Vážení přátelé, v letošním roce oslavujeme 20leté výročí působení naší firmy na trhu. Od založení firmy jsme postupně rozšiřovali nabídku našich služeb až do současného stavu.

Timeline působení značky Monhart Akustik na trhu během uplnulých 20let

Bez spolupráce s Vámi, našimi váženými obchodními partnery, bychom nedokázali rozvíjet naši odbornost a zkušenosti, které jsou základními pilíři dalšího směrování naší společnosti.

Za dosavadní spolupráci Vám upřímně děkujeme. Rádi bychom vás současně ujistili, že naším primárním cílem je a bude Vaše spokojenost s našimi službami.

Ve Švihově 1. 4. 2014

Ing. Daniela Monhartová, MBA
jednatelka

 

 

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel