O firmě

Historie firmy

Monhart Akustik s.r.o. je přímým právním nástupcem firmy František Monhart – měření hluku, akreditovaná laboratoř, působící na našem trhu od roku 1994. Pro změnu právní formy se firma rozhodla proto, aby pro své zákazníky mohla rozšířit oblast služeb poskytovaných tradičně v nejvyšší kvalitě a při respektování všech zákonných ustanovení a norem. Na těchto hodnotách, které byly a jsou zákazníky velmi oceňovány, bude firma svoje aktivity budovat i nadále.

Osvědčení o akreditaci Monhart Akustik s.r.o.Osvědčení o akreditaci Monhart Akustik s.r.o.Osvědčení o akreditaci Monhart Akustik s.r.o.

Individuální přístup k zákazníkům bez rozdílu rozsahu zakázky

Monhart Akustik s.r.o. se s využitím svých dlouholetých zkušeností zaměří nejen na individuální přístup k řešení problémů všech svých zákazníků počínaje drobnými živnostníky, ale i na komplexní řešení problémů, tedy od analýzy problému přes návrh protihlukových opatření, projekt až po vlastní realizaci díla na klíč.

Monhart Akustik s.r.o. nabízí zákazníkům i poradenskou činnost zaměřenou na snižování hluku jejich vlastních zejména strojírenských výrobků. Jedná se o spolupráci v oblasti konstrukce a řízení kvality, což výrazně zvyšuje konkurenceschopnost výrobků, jejich uplatnění na trhu a přidanou hodnotu pro konečného uživatele.

 

Výzkumná činnost

Monhart Akustik s.r.o. klade důraz na pokračování své dlouholeté výzkumné činnosti, při které spolupracuje i se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Jedinečné firemní know-how

Monhart Akustik s.r.o. je jako jediná na trhu vlastníkem zcela unikátní diagnostické metody velkých točivých i netočivých strojů v energetice, jako jsou generátory, motory a transformátory, kterou je možné průběžně a úsporně sledovat stav konkrétního zařízení a včas doporučit servisní zásah. Tato diagnostická metoda je úspěšně aplikována u nejvýznamnějších provozovatelů energetického zařízení v České Republice, jako je ČEZ a.s. a Energo – Pro Czech, s.r.o.

 

Formálně právní údaje firmy

IČO: 01741659
DIČ: CZ01741659
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce číslo 28764.

 

Zaujala Vás nabídka spolupráce? Kontaktujte nás! 

Máte-li zájem o naše služby nebo o betonové stavební prvky, kontaktujte nás a my rádi zodpovíme Vaše dotazy.

 

 

LOGO EUV souvislosti s podanou evropskou patentovou přihláškou získala naše společnost podporu z Projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví – reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0009820

 

 

 

 

Děkujeme za spolupráci a podporu

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel