Realizace návrhů úprav na snížení hluku

Monhart Akustik s.r.o. doplňuje portfolio nabízených služeb o projekty a provedení návrhů úprav na snížení hluku. Kompletuje tak pro zákazníky okruh nabízených aktivit od diagnostiky přes měření hluku, hlukové studie, návrhy úprav na snížení hluku až po vlastní provedení úprav.

Záměrem je nabídnout zákazníkovi možnost komplexního řešení formou „dodávky na klíč“, s cílem vyřešit problém s jedním partnerem. Konkrétní úpravy provádí na základě svých návrhů a nejlepších zkušeností.

Pro dosažení maximální efektivnosti takových řešení pro investora spolupracujeme s architekty, projektanty, stavebními a strojírenskými společnostmi při použití optimálních materiálů a technologických postupů.

Typická místa realizací návrhů úprav na snížení hluku

 • Obytné zástavby
 • Silniční a železniční koridory
 • Výrobní provozy
 • Sportoviště
 • Zábavní průmysl atd.

Forma realizací návrhů úprav na snížení hluku

Strojírenská řešení snížení hluku

 • Kapotáže strojů a zařízení
 • Kabiny strojů
 • Kabiny obsluhy strojů
 • Tlumiče hluku

Stavební řešení snížení hluku

 • Stavební úpravy,
 • Akustické pohltivé prvky
 • Kobky
 • Protihlukové zábrany

Kombinace strojírenského a stavebního řešení úprav na snížení hluku.

 

obr- návrhy na snížení hlukuProduktový list realizace úprav ke snížení hluku ke stažení

Stahujte v PDF souboru (980 kB)

 


 

Reference provedených úprav na snížení hluku

Odhlučnění obráběcího centra MCV75 Quick - Kermi s.r.o. Stříbro

 • Kermi Stříbro - Provedeno odhlučnění  obráběcího centra MCV 75 Quick u společnosti KERMI s.r.o. Stříbro. – vložný útlum ve třech měřicích bodech 17,2, 15,2 a 21,2 dB.
 • Zkušebnictví a.s. Běchovice – dodávka, stavební úprava a montáž tlumiče výfuku generátoru
 • Pfeifer Holz s.r.o., Trhanov – kryt pily a protihluková kabina vícestranné frézky
 • ČZ Strakonice – a) kryt pásového dopravníku výrobků, b) akustická úprava interiéru zkušebny a c) tlumič hluku kompresorovny
 • EVO Bus Holýšov s.r.o. – svařovací boxy

 

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel