Reference Monhart Akustik s.r.o. dle služeb


Diagnostické měření hluku velkých elektrických strojů

 • 1. SERVIS-ENERGO, s.r.o. – diagnostické měření hluku generátoru – Lipno, Chvaletice a Počerady
 • ELTODO, a. s. - transformátor v teplárně Michle
 • ETD Transformátory a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů – Lipno, Slovensko
 • ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. – diagnostické měření hluku generátoru před odstávkou - Počerady
 • OT Energy Services a.s. – diagnostické měření hluku generátoru – Mělník
 • Bohemia Müller s.r.o. – diagnostické měření hluku a frekvenční analýza v prostoru stání transformátorů – Ledvice
 • Orgrez a.s. -  diagnostické měření hluku transformátorů a generátorů – Dalešice, Orlík, Kamýk, Dukovany, Mělník, Hněvkovice, Dlouhé Střáně
 • Orgrez, a.s. – diagnostické měření hluku generátorů – Vrané n. Vltavou, Štěchovice, Tisová, Slapy
 • Doosan Škoda Power s.r.o. – diagnostické měření hluku generátorů – Temelín a Dukovany
 • Energo - Pro Czech, s.r.o.  -  měření chvění generátoru v elektrárně Hradišťko
 • ČEZ a.s.    diagnostické měření hluku - 2 ks generátoru, 2 ks turbin a 2 ks pohony motoru
 • Energo - Pro Czech, s.r.o. -  měření chvění kostry, plechů a vinutí generátorů v elektrárně Hradišťko


Měření hluku

 • SEAP Rokycany s.r.o. pro Hutchinson
 • JITONA a.s., závod Klatovy
 • OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň, Sušice
 • STALOX s.r.o., Domažlice
 • YAZAKI Wiring Technologies Czech s.r.o., Plzeň
 • Niromont s.r.o., Klatovy
 • ŠKODA ELECTRIC a.s., Plzeň
 • DDM Horažďovice
 • EKO MB s.r.o., Janovice n. Úslavou
 • Installtop spol. s r.o., Tábor
 • Rodenstock CZ, Klatovy
 • Pila Bolešiny s.r.o.
 • BCB obchodní s.r.o., Bernartice
 • MD Elektronik spol. s r.o., Chotěšov
 • Kovodružstvo v. d., Strážov
 • KUVAG, spol. s r.o., Nepomuk
 • Hauser CZ s.r.o., Vejprnice
 • TANY spol. s r.o., Nýrsko
 • Regina Obaly, Nepomuk
 • EMCING s.r.o. – měření hluku transformoven - Bezděčín I., Stvolínky
 • Obec Prádlo – dodávka a montáž tlumiče hluku ČOV
 • LYCKEBY AMYLEX  a.s. – měření hluku v pracovním prostředí
 • SEG s.r.o. – měření hluku a svářečských dýmů v pracovním prostředí
 • KS Europe s.r.o. – měření hluku transformátorů 
 • Exova s.r.o. – měření hluku v pracovním prostředí
 • Airpress s.r.o. – měření hluku a prachu v pracovním prostředí
 • Panský dvůr a.s. – měření hluku ve venkovním chráněném prostředí
 • Betonové stavby-Komíny s.r.o. – měření hluku a prachu v pracovním prostředí
 • Primagra a.s. – měření hluku v pracovním prostředí
 • AQUAŠUMAVA s.r.o. – měření vlivu hluku ČOV v okolním chráněném prostředí
 • Plzeňská energetika a.s. – měření hluku z provozu závodu v okolním chráněném prostředí
 • 1. Servis Energo, s.r.o – měření hluku během magnetizace genárotoru – Kamýk, Chvaletice, Lipno, Tisová
 • ETD Transformátory a.s. – Měření hluku transformátorů – Dalešice, Rakousko, Slovensko, Pražská energetika
 • HP Pelzer s.r.o. – Měření hluku v pracovním prostředí
 • Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí – Klatovy
 • Město Klatovy, odbor rozvoje města  -  měření hluku na Plánickém předměstí způsobeného provozem skateparku
 • Pfeifer Holz s.r.o. - měření hluku způsobené provozem firmy zákazníka ve venkovním prostředí bytového domu v Chodově
 • TRIOSTAV spol. s r.o.    měření hluku v denní a  noční době v blízkosti rod. domu v Losiné
 • Jan Kasík - měření hluku způsobeného u nejbližší obytné zástavby hernou a barem zákazníka v Líních
 • Obec Prádlo – měření hluku z ČOV
 • Obec Hradešice – měření hluku z bioplynové stanice
 • ČEZ Distribuce, a.s. – transformovny Olomouc a Odry
 • EMCING s.r.o. – pro ČEPS a.s. – transformovna Bezděčín I.
 • Rodenstock CZ – měření hluku v pracovním prostředí
 • TRIOSTAV spol. s r.o. – měření hluku z dopravy
 • DOPLA PAP a.s. – měření hluku z provozu závodu – Sušice


Hlukové studie

CGD spol. s r.o.    hluková studie průjezdného tryskacího zařízení ve firmě Movo Plzeň
 • Pfeifer Holz Trhanov
 • ATELIER SOUKUP s.r.o., Plzeň pro Stölzle Union
 • SEAP Rokycany s.r.o. pro Hutchinson
 • Dřevovýroba Herout spol. s r.o., Nepomuk
 • Město Klatovy 
 • PROFI EMG s.r.o. pro TR Neratovice 
 • Rodenstock CZ, Klatovy
 • Jatky Blovice
 • CENTRAL STICKS s.r.o., Libčany
 • HP Pelzer s.r.o. – hluková situace v halách P1, P2 a P3
 • Holz Schiller s.r.o. – vliv výrobní činnosti na okolní zástavbu
 • PROFI EMG s.r.o. – rozvodna Plzeň
 • SEAP Rokycany s.r.o. – vliv adiabatického chlazení na okolí
 • Město Kašperské Hory – vliv parkoviště na okolí
 • SÝKORA KOVO s.r.o. – vliv výrobních aktivit na okolí
 • Heberlein s.r.o. – vliv výrobních aktivit na okolí
 • STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu
 • EGEM s.r.o. – transformovna Beroun
 • CGD spol. s r.o. - hluková studie průjezdného tryskacího zařízení ve firmě Movo Plzeň
 • Petr Janda - hluková studie bowlingu zákazníka
 • Stavební podnikatel a projektant Jung Karel - hluková studie pistolové střelnice v Domažlicích
 • HASIT Šumavské vápenice a cementárny a.s. - hluková studie vlivu závodu zákazníka ve Velkých Hydčicích na hlukovou situaci okolní obytné zástavby


Návrhy úprav na snížení hluku

 • Mertl s.r.o., Zbiroh pro ARC-Robotics s.r.o. 
 • Mertl s.r.o., Zbiroh pro Pressl s.r.o. 
 • Obecní úřad Štěnovice - měření doby dozvuku v sálu Lidového domu ve Štěnovicích a návrh opatření na zlepšení akustické situace sálu
 • ŠKODA ELECTRIC a.s. - spolupráce při optimalizaci hluku asynchronních trakčních motorů
 •  Less & Timber  s.r.o. - návrhy odhlučnění pily Dluhá Ves u Sušice
 • Thermoluft KT s.r.o. - technická pomoc při návrhu odhlučnění bramborárny Mačice

 

Projekty a realizace návrhů úprav na snížení hluku

 • Kermi Stříbro - Provedeno odhlučnění  obráběcího centra MCV 75 Quick u společnosti KERMI s.r.o. Stříbro. – vložný útlum ve třech měřicích bodech 17,2, 15,2 a 21,2 dB.
 • Mertl s.r.o., Zbiroh pro ARC-Robotics s.r.o. 
 • Mertl s.r.o., Zbiroh pro Pressl s.r.o. 
 • Zkušebnictví a.s. Běchovice – dodávka, stavební úprava a montáž tlumiče výfuku generátoru

 

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel