Služby a produkty Monhart Akustik

Diagnostické měření hluku velkých elektrických strojů

Diagnostika velkých elektrických strojů v energetice

strojů, jejíž podstatou je zjišťování změn mechanického stavu jádra magnetického obvodu 
 
strojů. Lze měřit točivé i netočivé elektrické stroje zejména v energetice. 

Vlastní diagnostická metoda firmy, jejíž podstatou je zjišťování změn mechanického stavu jádra magnetického obvodu velkých elektrických točivých a netočivých strojů cestou sledování změn frekvenčního spektra vyzařovaného hluku.

zobrazit podrobnosti

Měření hluku, prašnosti a vibrací

Příklad prostředí, kde se provádí měření hluku

Kvalifikované měření hluku, prašnosti a vibrací u strojů a zařízení, v pracovním prostředí, v chráněném venkovním prostoru staveb,
v objektech občanské vybavenosti atd.

 

zobrazit podrobnosti

 

Hlukové studie

Graf hlukové studie v okolí výrobního závoduHlukové studie jsou základem pro optimalizaci protihlukových opatření.

Jsou prováděny jak pro potřeby výrobních objektů, tak pro potřeby bydlení a dalších objektů občanské vybavenosti. 

 

zobrazit podrobnosti

Návrhy úprav na snížení hluku

Ukázka úpravy pro snížení hluku v energetickém provozuNávrhy na konkrétní opatření směřující ke snižování hlučnosti strojů a zařízení, hlučnosti v pracovnímprostředí a v okolí zdrojů hluku.
 

zobrazit podrobnosti

Provedení úprav na snížení hluku

Příklad protihlukové úpravy - kabina pro snížení hluku

Protihlukové kryty strojů a zařízení, výstavba nových protihlukových stěn a prostor nebo jejich částí, protihlukové úpravy stávajících staveb, kobek transformátorů atd.
 

zobrazit podrobnosti

Zkušenosti Monhart Akustik

Ing. František Monhart, technický ředitelMonhart Akustik s.r.o. je přímým právním nástupcem firmy František Monhart, měření hluku, akreditovaná laboratoř, působící na trhu od roku 1994. 

Firemní principy a zaměření:
Důraz na odbornost, výzkum a vysoký standard poskytovaných služeb.

Individuální přístup ke všem zákazníkům bez rozdílu rozsahu  práce.

Dodávky od dílčích služeb až po komplexní dodávky na klíč.
 

Ing. František Monhart je jedním ze zakladatelů, technickým ředitelem firmy  a autorem unikátní diganostické metody velkých točivých i netočivých elektrických strojů. 

Jeho celoživotní zkušenosti a vysoká odbornost je zárukou kvalitní a vysoce profesionální úrovně nabízených služeb a produktů.  Další informace o firmě.

Výzkum a inovace

Monhart Akustik s.r.o. dlouhodobě spolupracuje ve výzkumné činnosti Západočeskou Univerzitou v Plzni.

Unikátní know-how
Monhart Akustik s.r.o. je autorem unikátní diagnostické metody velkých elektrických točivých a netočivých strojů v energetice.

Tuto diagnostickou metodu úspěšně aplikuje u nejvýzna-mnějších provozovatelů energetického zařízení v ČR jako je ČEZ a.s. a Energo-Pro Czech, s.r.o.

Vybrané reference

CEZ a.s. – Lärmmessung bei Generatoren in allen Wasser-, Wärme- und Atomkraftwerken
 
CEZ a.s. – Lärmmessung bei Transformatoren in einigen Wasserkraftwerken, wie Dlouhe Strane, Kamyk, Slapy, Orlik, Dalesice
 
ETD Trasformatory, s.r.o – Lärmmessung bei Transformatoren nach tschechischen Richtlinien (CSN)
 
Lasselsberger, s.r.o. – Gutachten über Gewerbelärm eines Betriebes in Podborany und die Auswirkung auf das Wohngebiet
 
Holzindustrie Donau s.r.o. –Lärmmessung in der Nacht in den Orten Chodova und Trhanov
 
CZ a.s. –Lärmmessung und Erstellen eines Gutachtens für eine Rekonstruktion der Testhalle für Turbogebläse – Prüfstelle
 
Vitkovice a. s. – Lärmdämpfung von Wasserreservoir mit Hilfe von lärmabsorbierten Blocksteinen

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku generátorů na všech vodních elektrárnách a vybraných elektrárnách tepelných a jaderných 

ČEZ a.s. – diagnostické měření hluku transformátorů v některých vodních elektrárnách, Dlouhé Stráně, Kamýk, Slapy, Orlík, Dalešice

ETD Transformátory a.s. – měření hluku vyráběných transformátorů dle ČSN

Holz Schiller s.r.o. – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí

STÖLZLE UNION s.r.o. – komplexní hluková studie závodu

ČZ a.s. – měření hluku a vypracování hlukové studie rekonstrukce vývojové zkušebny turbodmychadel